Pavla Váňová
November 10, 2016

Petr u nás ve společnosti koučoval 2 členy top managementu a přesto, že jejich postoj ke koučování byl zpočátku velmi opatrný, nakonec byli oba velmi spokojeni. Díky svému širokému záběru znalostí a dovedností, Petr dokáže pomoci jak čistě pragmaticky smýšlejícím tak i intuitivním typům osobnosti, což byl právě náš případ. Pracuje s nadšením, citem a intuicí sobě vlastní, takže dokáže člověka provést jeho vnitřním světem, kde máme ukryto spoustu odpovědí na naše otázky. Bylo krásné pozorovat, jak po skončení koučovacího sezení vychází z kanceláře dvě energeticky nabité osobnosti a s úsměvem září pro celé své okolí. Moje osobní zkušenost s Petrem je taková, že už po mnoho let je pro mě spolehlivou inspirací a vedle něj prostě nelze energii neznásobit. Spolupráci s Petrem mohu jedině doporučit a všem kdo se s ním potkáte přeji: Užijte si to!!!