MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.

 

Vážený pane Žídku, dovolte, abych Vám ještě jednou za sebe i za celou Správní radu poděkoval za Váš velmi vstřícný, velkorysý a kvalitní přístup k výběrovému řízení na pozici ředitele Cesty domů v letošním roce.

 

Velmi jste nám pomohl a měl jste opravdu šťastnou, respektive velmi zkušenou ruku při svém hodnocení a doporučení.

Nová paní ředitelka se ukazuje jako mimořádný přínos pro organizaci,  Správní rada je s činností, aktivitou a dalšími představami paní ředitelky spokojena a zaměstnanci jsou mnohdy doslova nadšeni. Co více si lze přát.

Tím upřímněji Vám děkuji a přeji vše dobré v novém roce 2019. Srdečně. MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., předseda Správní rady Cesty domů